• Aktuálně
 • Program
 • Hráli jsme
 • Historie
 • Galerie
 • Pronájem budovy
 • Kontakty
 • Sponzoři
 • Historie

  Rok 1909 se datuje jako rok založení ochotnického divadla ve Hvozdné. V těch dobách obec Hvozdná postrádala jakýkoliv život jak společenský, tak kulturní. Občané opouštěli své domovy pravidelně z jara a s příchodem podzimních měsíců se vraceli zpět, aby ze skromných úspor přežili zimu. V těch dobách pan učitel Josef Prášil společně s panem Františkem Bergerem získali mladé spoluobčany pro myšlenku divadla a sehráli první divadelní představení „ Palackého třída číslo 27“ v hostinci u pana Staňka. Bylo to první divadelní představení sehrané pro veřejnost a je do dnešních dnů považováno za začátek ochotnického divadla ve Hvozdné. Po úspěšném uvedení druhé divadelní hry „ Tvrdá palice“ je přivedlo k úmyslu dát své práci pevný organizační řád. Po zapůjčení stanov jako vzor od divadelního spolku ze Zlína a po vlastních úpravách, zaslali stanovy ke schválení k CK zemskému mistodržitelství v Brně. Ihned poté byl zvolen výbor „ Kroužku divadelních ochotníků“.

  Tak se začala psát historie ochotnického divadla ve Hvozdné. Co všechno se za ta léta odehrálo?

  Dvě světové války postihly naši vlast i obec a ani další vývoj po druhé světové válce nebyl tak příznivý, jak se z počátku zdálo.

  První krizí mladého spolku byla první světová válka, kdy hlad a nástup mladých mužů na frontu částečně ochromil ochotnický život nejden ve Hvozdné. Poválečná etapa byla snad tou nejzdařilejší. Ať to byli oslavy, přednášky, divadla, spolková knihovna, stavba Pomníku svobody. Všude to byli členové Kroužku, kteří stáli v čele. Pořádali divadla v přírodě, náročná přestavení, operety a mnžství zábavy pro mladé i starší. Nezalekli se ani stavby svého divadla. A tak už v roce 1929, za pouhých šest měsíců od položení základního kamene, je toto divadlo slavnostně otevřeno a nově zrekonstruované slouží do dnešních dnů.

  Pětkrát byl Kroužek vybrán na národní přehlídku venkovských divadelních souborů ve Vysoké nad Jizerou. S Maryšou bratří Mrštíků a Gazdinou robou Gabriely Preissové zavítali hvozdenští ochotníci na mezinárodní přehlídku Jiráskův Hronov (naposled v roce 2005).

  Hvozdenské ochotnické divadlo má specifické postavení. Aspoň tak to chápeme my - členové Kroužku, a nejen my, ale i odborná kritika a ti, na kterých nám záleží nejvíce - naši diváci. Předurčuje nás k tomu více aspektů - je to především 109-ti letá tradice, během které se soubor dostal mezi nejvýznamnější české amaterské scény. Tradice, která nejen těší, ale zároveň zavazuje, protože svým obsahem a rozsahem výrazně překračuje rámec regionu.

  Kroužek divadelních ochotníků má více jak 130 členů, obec Hvozdná má 1195 obyvatel. Více o obci Hvozdná najdete na www.hvozdna.cz